Hjem » Blog » Hvad er css?

Hvad er css?

Tag f.eks hovedoverskriften på denne side.
Som html ser den sådan ud:

<h1>Hvad er css?</h1>

De kantede h1-tags angiver at det er en hovedoverskrift, men siger ikke noget om udseendet. Du kan så 'kontakte' h1 med en css deklaration, som styrer udseendet. Hvis tekstfarven skal være mørkegrå skriver du:

h1 {color: #333;}

Du har her:

  • en selector: h1
  • en egenskab ved den selector: color
  • en værdi til egenskaben: #333 som er en kode for mørkegrå.

Man peger altså et bestemt html-element ud og bestemmer med en efterfølgende erklæring hvordan det skal præsenteres i en browser.

Forbindelsen fra css til html

Css-deklarationer placeres helst i eksterne stylesheets, der linkes til html-dokumentet. Det samme stylesheet kan linkes til mange html-sider og udseendet på disse sider kan dermed styres centralt.

Css indgår i et hieraki

'Cascading Style Sheets' - Cascading betyder at css-deklarationerne indgår i et hieraki: de gælder alt efter hvilken rækkefølge de placeres i og hvor specifikt de beskriver et html-element. Rækkefølgen er:

  • Css linket til head-sektionen i html
  • Css indsat direkte i head-sektionen
  • Css indsat direkte i den enkelte html-tag

De to sidste overtrumfer linkede stylesheets.

Hvad er css

CSS - cascading style sheets - definerer hvordan html skal vises - f.eks på en skærm, på en mobiltelefon eller som print